CÔNG TY CỔ PHẦN TRẢI NGHIỆM TOÀN CẦU (GLOBALX) 
là công ty cung cấp cho khách hàng những sản phẩm và dịch vụ chất lượng cao, mang đến những trải nghiệm về văn hóa, nghệ thuật ẩm thực đặc sắc của Việt Nam và thế giới.

về chúng tôi